Kristoffer Bundgaard har lavet et oversigtskort over fredninger på de danske kitespots. Ved at trykke på de forskællige markeringer vil du få information om fredningsgrad, perioder osv. Tak til Kristoffer for arbejdet med fredningskortet.